sötét város

Nyelvi Költészet: Mondd ki, vagy ne mondj semmit. Ahogyan mondod, az elmond mindent

Irodalom

Mi az a nyelvi költészet?

A nyelvi költészet az 1960-as és 70-es években indult olyan kísérleti irodalmi mozgalom, ami még is megkérdőjelezi a költészet és az írás hagyományos normáit. A nyelv anyagiságára összpontosítva a mozgalom célja az irodalom hagyományos jelentésképzési gyakorlatainak kritikája.

A nyelvi költészet avantgárd irodalmi mozgalom, az Egyesült Államokban alakult ki válaszként a kor uralkodó, vallomásos és narratív költői stílusaira.

A mozgalmat, amelyet elsősorban olyan költőkhöz kötnek, mint Charles Bernstein, Bruce Andrews, Lyn Hejinian és Ron Silliman, a kísérletezés, a nyelv anyagiságára való összpontosítás és az a szándék jellemezte, hogy megzavarja az irodalom hagyományos jelentésképzési gyakorlatát.

A nyelvi költészet különböző elméleti forrásokból merít, többek között a strukturalizmusból, a posztstrukturalizmusból és a nyelvészetből. A marxista elmélet elemeit is magába foglalta, különös tekintettel a nyelv társadalmi és politikai vonatkozásaira. A mozgalom szorosan kapcsolódik a Language Writing csoporthoz, ami olyan költők kollektívája, akik hasonló esztétikai és politikai aggályokat osztottak/osztanak meg.

A nyelvi költészet főbb jellemzői

  • A nyelvre helyezett hangsúly: A nyelvi költészet a nyelv anyagiságát emeli ki, és inkább magukat a szavakat helyezi a középpontba, mintsem az általuk közvetített gondolatokat. Ez a súlypont eltolódás összezavarja a jelző és a jelzett közötti feltételezett kapcsolatot, és arra készteti az olvasót, hogy átértékelje a nyelvben rejlő jelentésről alkotott képét.
  • Töredezettség és széttagoltság: A nyelvi versek gyakran töredezettek, nem lineáris szerkezetűek, ami elejét veszi a könnyű értelmezésnek. Ez a széttagoltság a költészet hagyományos narratív és vallomásos stílusát igyekszik aláásni.
  • Önreferencialitás: Sok nyelvi vers kifejezetten utal saját konstrukciójára, felhívva a figyelmet az írás aktusára és a versre mint tárgyra.
  • Játékosság és kísérletezés: A nyelvi költészetre jellemző a forma, a szintaxis és az írásjelek játékos megközelítése, gyakran használnak olyan szokatlan technikákat, mint a kollázs, az ismétlés és a parataxis.
  • Politikai elkötelezettség: A nyelvi költők munkáikban gyakran foglalkoznak társadalmi és politikai kérdésekkel, kritizálva azt, hogy a nyelv miként tarthatja fenn a hatalmi struktúrákat és az elnyomó ideológiákat.
TIPP:   Villanelle Versek: a Bonyolult Egyszerűség Varázsa

Hatása a kortárs költészetre és kritikára

A nyelvi költészet tartós hatást gyakorolt a kortárs irodalmi gyakorlatra, és számos íróra és költőre, valamint irodalomkritikusra és elméletíróra hatott. A mozgalom hozzájárult a kísérleti írás fejlődéséhez, elősegítve a nyelv anyagiságának és a költői forma lehetőségeinek nagyobb megbecsülését.

Ismertebb nyelvi költők és művek

A nyelvi költészethez kapcsolódó számtalan kulcsfigura (Bruce Andrews, Lyn Hejinian, Ron Silliman, Rae Armantrout) közül egyet szeretnék bemutatni most.

Charles Bernstein: “Sötét város” és “A tartalom álma”.

Charles Bernstein a nyelvi költészet egyik meghatározó alakja, aki a formával, a szintaxissal és a nyelvvel kapcsolatos kísérleti megközelítéséről ismert. Két leghíresebb műve a “Sötét város” és a “A tartalom álma”.

TIPP:   Ars Poetica: Neked Van Már?

Íme, egy-egy részlet mindkettőből, hogy érzékeltessük stílusukat és tartalmukat.

Az alábbi részletben Bernstein nyelvi és képi eszközökkel vizsgálja a város fogalmát, valamint a sötétséghez és a fényhez való viszonyát.

A vers a város természetéről, összefüggéseiről, valamint arról a gondolatról elmélkedik, hogy a város titka egyszerre van elrejtve és feltárva a sötétsége által.

Sötét Város – Részlet.

Charles Bernstein - "Dark City" 

A város sötét, hogy megvédje az
ártatlanokat, hogy megvédje az
ismeretleneket. A város sötét, hogy
elkülönítse magát
a fénytől ami körülveszi, a fénytől
ami a sötét város titkos
neve. A város azért sötét, hogy
a részei felcserélhetők legyenek,
így egyetlen része sem lehet több
mint bármelyik másik része,
vagyis a város rejtve maradhat
önmaga elől.

(RAA ford.)

A következő részben Bernstein a valóság és a nyelv anyagiságának gondolatával játszik. Hangsúlyozza a nyelvhasználat és a nyelvi előadásmód fontosságát azt sugallva, hogy a mód, ahogyan valamit kimondunk, éppoly jelentős lehet, mint maga a tartalom.

Ez az önreferencialitás a nyelvi költészet egyik legfontosabb jellemzője.

A Tartalom Álma – Részlet.

Charles Bernstein - "Content's Dream"

Ami igazi, annak nincs bőre, 
és nem vérzik, szavak egy lapon
vagy egy képernyőn.
Ami azt jelenti, ami annyit tesz, 
hogy ne mondj semmit,
és aztán mondd ki, mondd ki mintha
úgy gondolnád, vagy egyáltalán ne mondj semmit.
Ahogyan mondod, az elmond
mindent.

(RAA ford.)

Ezek a szemelvények bepillantást nyújtanak Charles Bernstein munkásságába, és illusztrálják a nyelvi költészet néhány kulcsfontosságú jellemzőjét, beleértve a nyelv anyagszerűségének hangsúlyozását, valamint a forma és a szerkezet kísérleti megközelítését.

RAA - Untitled 

Kilógó szálak kötnek csomót  
a nyelvre, széthulló szintaxisok, árulás 
a mondatok mögött. Zűrzavarban
egybegubancolódott idegen hálók, amiket 
új jelentések bontanak szét 
és fonnak ismét egymásba, erősebben.

Mondatok törte sajátságos jelek, átszúrt 
illúziók, aláásott kérdések. A szavak fátyla 
lassan lobog, és a bizalom 
pusztulása töredékekben sóhajt.

Nyelvi viharokon keresztül alakul 
új minta a káoszból, reziliencia: 
gyengéd átölelésbe kötve.

(részlet)

Összefoglalva

TIPP:   Kortárs Versek: Hogyan Konvertáljuk át a Költészetet a Mába?

A nyelvi költészet, mint avantgárd mozgalom, jelentős szerepet játszott a költészet és az irodalmi kifejezés határainak megkérdőjelezésében és kiterjesztésében.

Azáltal, hogy a nyelv anyagiságára összpontosítottak, és kísérleteztek a formával és a szerkezettel, a nyelvi költők arra ösztönözték az olvasókat, hogy megkérdőjelezzék a jelentésről, az elbeszélésről és a nyelvnek a valóságról alkotott képünk alakításában betöltött szerepéről alkotott felfogásukat.

/RAA – Muvesz.ma

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Legújabb innen: Irodalom

Hogomb 01

A HÓGÖMB

December van, igaz. Az első hó hava, igaz. A tél visszavonhatatlanul beköszöntött.…

Ugrás ide - Fel