ajtó álom

Prózaversek: Korlátok Nélküli Korlátok!

Irodalom

Mi az a prózavers?

A prózavers a költészet olyan formája, amely nem használ sortörést, sem meghatározott versmértéket vagy rímképletet. Ehelyett prózában íródik, és a vers szerkezete helyett a nyelvre és a képekre helyezi a hangsúlyt.

A prózai költészetben gyakran elmosódik a vers és a próza közötti határvonal, ami egyedi és sajátos kifejezési formát teremt.

Művészeti piactér

A prózapoétika eredete a 19. század végi francia szimbolista mozgalomig vezethető vissza. Olyan költők, mint Charles Baudelaire és Arthur Rimbaud olyan prózaverseket írtak, amelyek az emberi tapasztalat sötétebb és titokzatosabb aspektusait kutatták. A 20. században olyan írók, mint T. S. Eliot és Gertrude Stein tovább kísérleteztek a versformával, beépítve a tudatfolyam-írás és az avantgárd technikák elemeit.

  1. A prózai költészet egyik legfontosabb jellemzője a nyelv és a képek használata. A prózaköltők gyakran használnak tömény és szuggesztív nyelvezetet, élénk és érzéki élményt nyújtva az olvasónak. Használhatnak szokatlan képeket és metaforákat is, feszegetve a hagyományosan “költészetinek” tekintett dolgok határait.
  2. A prózai költészet másik jellemzője, hogy a hagyományos költészeti formákhoz képest tágabb és szabadabb módon képes összetett gondolatok és érzelmek feltárására. A versmérték és a rímek korlátai nélkül a prózapoétika lehetővé teszi a gondolatok és érzések gördülékenyebb és változatosabb kifejezését.
  3. a harmadik, (kissé vitatott) definíció szerint a prózaversek nem használnak sortörést sem, azaz faltól-falig íródnak. (Ezzel személy szerint nem értek egyet, mert ha mindent kiveszünk a prózaversekből, ami a versekre jellemző, végül csak a próza marad.)
TIPP:   Fibonacci-Versek: A Lefelé Növekedés Művészete

Példák prózai költészetre:

Ez az 1921-ben írt vers az első hozott példa a prózaversekre, amely komplex gondolatokat tár fel nyelvezet és képek segítségével.

Részlet.

Wallace Stevens: "A hóember"

Az embernek téli tudatra kell átállnia,
Hogy a fagyot és az ágakat szemlélhesse...
A hóval borított fenyőfák ágait;

(RAA ford.)

A következő, 19. században írt vers a stílus szintén korai példája. Konkrét, erős képet használ, hogy a titokzatosság  érzetét keltse.

Részlet.

Charles Baudelaire - "Prózavers"

A férfi, aki a falon lévő ajtón át tér vissza...
Soha nem lesz olyan, mint az, aki kiment.

(RAA ford.)

Az alábbi, harmadik, 1976-ból idézett példa azt mutatja meg, hogy a prózai költészet hogyan használható összetett érzelmi és társadalmi kérdések feltárására.

TIPP:   Arany Ásó Költészet: Lapátold a végéről az elejére, ami tetszik!

Részlet.

Adrienne Rich - "Huszonegy szerelmes vers"

A szívem kettéhasadt, mint egy kettéhasított kerítés
A nő benne csupa vonagló tűz

(RAA ford.)

Az utolsó példa pedig egy, a fenti három pontot (nyelvezet, szabadság, elmegy a falig) magába foglaló prózavers.

RAA - Éjszaka

Kacsintós tekintettel nézett rá.
Kék szeme a délutáni ég késői tükröződésének tűnt. 
Szív és elme együtt kezdett dobogni amikor közelebb lépett, és megérezték egymás testének melegét. Az éjszaka sötétsége körüllebegett mindent, úgy ők érezték, izgalmukban szétrobban a szívük.

Összefoglalva, a prózavers stílus a költészet olyan egyedi és sajátos formája, amely elmossa a költészet és a próza közötti határt.

TIPP:   Álomvilágban bolyongok

Azáltal, hogy a prózaköltők a szerkezet helyett a nyelvre és a képekre helyezik a hangsúlyt, képesek összetett gondolatokat és érzelmeket feltárni sokkal tágabb és szabadabb módon, különleges műalkotásokat alkotva.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Legújabb innen: Irodalom

Hogomb 01

A HÓGÖMB

December van, igaz. Az első hó hava, igaz. A tél visszavonhatatlanul beköszöntött.…

Ugrás ide - Fel