Hogyan befolyásolta a felvilágosodás filozófiája a 18. századi irodalmat?

2022.01.21.

Enlightenment philosophy, 18th-century literature, digital painting, reason, progress.

Hogyan befolyásolta a felvilágosodás filozófiája a 18. századi irodalmat?

A felvilágosodás a 18. században kibontakozó filozófiai és intellektuális mozgalom volt, amely nagy hatással volt az irodalomra is. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen módon befolyásolta a felvilágosodás filozófiája az 18. századi irodalmat.

1. Racionalizmus és értelem központúság

A felvilágosodás filozófiája alapvetően a racionalizmusra és az értelem központúságára épült. Ez azt jelentette, hogy az irodalom is egyre inkább a logikára és az érvelésre helyezte a hangsúlyt. Az írók igyekeztek érvekkel alátámasztani gondolataikat, és a racionalitásra építve próbálták megérteni és megmagyarázni a világot.

TIPP:   Miként ábrázolják az irodalmi művek a drónok és a levegőben lévő technológiák jövőjét?

2. Társadalmi és politikai kritika

A felvilágosodás idején az írók egyre inkább társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkoztak. Az irodalom eszközével kritizálták a korabeli társadalmi rendszert, az abszolutista uralkodókat és az egyház hatalmát. Az írók arra törekedtek, hogy felhívják a figyelmet a társadalmi igazságtalanságra és a szabadság hiányára.

3. Felvilágosult abszolutizmus

A felvilágosodás filozófiája hatással volt az abszolutista uralkodókra is. Néhány uralkodó, mint például II. József osztrák császár, a felvilágosult abszolutizmus elveit követve reformokat hajtott végre az országában. Az irodalom ebben az időszakban támogatta az abszolutista uralkodók reformjait és terjesztette az új gondolatokat.

TIPP:   Miként ábrázolják az irodalomban az éghajlati menekültek és a klímaváltozás összefüggéseit?

4. Enciklopédikus irodalom

A felvilágosodás idején az enciklopédiai művek nagy népszerűségre tettek szert. Az enciklopédiák célja az volt, hogy összegyűjtsék és rendszerezett formában közreadják a tudást. Az irodalom is ezt az irányvonalat követte, és az enciklopédikus művekben gyakran találkozhatunk irodalmi elemekkel, mint például esszékkel, tanulmányokkal és szépirodalmi alkotásokkal.

5. Az egyéni szabadság és az emberi jogok

A felvilágosodás filozófiája erősítette az egyéni szabadság és az emberi jogok fontosságát. Az irodalom is ezt a gondolatot tükrözte, és az írók gyakran írtak az egyéni szabadságról, az emberi jogokról és az egyenlőségről. Az irodalmi művekben megjelentek olyan karakterek, akik a szabadságért és az igazságért küzdöttek, és az írók általában pozitívan ábrázolták ezeket a karaktereket.

Facebook
Twitter
Pinterest
E-mail
Ugrás ide - Fel