hangvers

Hangköltészet: Hangok a Jelentés Felett

Irodalom
Pattogó, sistergő,
buborékos, szikrázó,
pukkanó, szisszenő,
sóhajtó: csókolózó.
/RAA - Pattogó

Mi az a hangköltészet?

A hangköltészet a költészet olyan típusa, amely a nyelv hangzásbeli tulajdonságait hangsúlyozza a jelentés helyett.

A hangköltők gyakran használnak ismétléseket, fonetikus hangokat és más vokális effektusokat, hogy egyedi hallási élményt teremtsenek.

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a hangköltészetet, beleértve annak eredetét, jellemzőit és főbb képviselőit.

A hangköltészet eredete

A hangköltészet gyökerei a 20. század elejére nyúlnak vissza, amikor olyan költők, mint Hugo Ball és (csak saját felelősségre nyisd meg!) Tristan Tzara a zürichi Cabaret Voltaire-ben tartott előadásaikban kísérletezni kezdtek a nyelvvel. Ezek a költők arra törekedtek, hogy lebontsák a hagyományos költői konvenciókat, és a költészet új formáját hozzák létre, amely a nyelv hangjait, nem pedig a jelentését hangsúlyozta.

A “hangköltészet” kifejezést először az 1960-as években használták a kísérleti költők új hullámának leírására, akik a nyelvben mint a hang és a zene médiumában rejlő lehetőségeket kutatták. Ezekre a költőkre, köztük Bob Cobbingra, Henri Chopinre és Brion Gysinre nagy hatással volt a korabeli avantgárd zene, és egy újfajta, zeneként előadható költészet létrehozására törekedtek.

TIPP:   Kortárs Versek Kortárs Magyar Költőktől - 50+ Költemény!

Hadd mutassak pár rövid példát (értelmet is hozva a puszta hangzás helyett).

Dudálás, fékcsikorgás,
Dübörgő lábak, csapódó kapuk,
Visító szirénák, bömbölő zene,
A város ritmusa véget nem ér.
/RAA - Véget nem érő

 

Falról visszaverődő hangok,
Telefonpittyenések, elfojtott suttogások.
Nyikorog, zörög a lift.
Visszhangok a folyosón.
/RAA - Visszhangok

 

Mennydörgő csattanás, hang-orkán,
Repedő üvegszilánk, a hangzavar a tetőfokára hág.
Elhalványuló visszhangok, a csend mély,
Pillanatnyi szünet, aztán a káosz visszatér.
/RAA - Ütközés

 

Surranó szél, pisszenő szellő,
Zizegő levelek, lágy szimfónia,
Fütyörészés a fák között,
Susogó melegítő, édes dallam.
/RAA - Szél

A hangköltészet jellemzői

A hangköltészetre jellemző, hogy a nyelv hangzásbeli tulajdonságaira összpontosít, a jelentést és a hagyományos formákat gyakran másodlagossá téve és átlépve.

A hangköltők gyakran használnak ismétléseket, fonetikus hangokat és más vokális effektusokat, hogy egyedi hallásbeli élményt teremtsenek. A hangköltészetben gyakori a nem-lexikális hangok, például a morgások, nyögések és kattogások használata is.

A hangköltészet egyik legfontosabb jellemzője a performatív jelleg. A hangköltők általában közönség előtt adják elő műveiket, hangjukat és testüket használják, hogy dinamikus és magával ragadó előadást hozzanak létre.

TIPP:   Unseen Versek: A Láthatatlan Költészet, Ami Gazdagít és Gyógyít

A hangköltészeti alkotásokat persze stúdióban is rögzíthetik és manipulálhatják, elektronikus effektek és más technikák segítségével új hangokat és textúrákat hozhatnak létre.

A hangköltészet gyakran kapcsolódik a “konkrét költészet” (erről egy következő cikkben fogok beszélni) szélesebb mozgalmához, amely a szavak vizuális elrendezését hangsúlyozza a lapon. A hangköltők gyakran használnak vizuális elemeket, például a szóközöket, az írásjeleket és a betűtípust, hogy fokozzák műveik hallási élményét.

A hangköltészet főbb képviselői

A hangköltészet néhány jelentős képviselője (fentebb már beszéltem róluk) Bob Cobbing, Henri Chopin, Brion Gysin, Kurt Schwitters és Jaap Blonk. Ezek a költők sokféle kísérleti művet hoztak létre, gyakran a zene, a performansz és a képzőművészet elemeit is beépítve gyakorlatukba.

  • Bob Cobbing brit költő és hangművész volt, akire nagy hatással volt Kurt Schwitters munkássága. Cobbing munkáiban gyakran használt ismétléseket és hangeffekteket, és dinamikus és magával ragadó performanszairól volt ismert.
  • Henri Chopin francia hangköltő volt, aki elektronikus effekteket és stúdiómanipulációt használt, hogy új hangokat és textúrákat hozzon létre munkáiban. Chopin munkáiban gyakran használt nem-lexikális hangokat, például kattogásokat és pattogásokat, és ismert volt arról, hogy előadásaiban innovatív módon használta a technológiát.
  • Jaap Blonk holland hangköltő, aki sokféle kísérleti művet készített, és előadásaiba gyakran beépítette az improvizáció és a közönség részvételének elemeit. Blonk munkái humoráról, szellemességéről és kreatív nyelvhasználatáról ismertek.
TIPP:   100 szavas novellák kortárs szerzőinktől

Összegzés

A hangköltészet a költészet egy olyan egyedi és kísérleti formája, amely a nyelv hangzásbeli tulajdonságait hangsúlyozza, nem pedig a nyelv jelentését. Jellemző rá a performatív jelleg, és gyakran a zene, a performansz és a képzőművészet elemeit is beépíti a gyakorlatába. Bár a hangköltészet nehezen olvasható és értelmezhető, olyan gazdag és magával ragadó hallási élményt nyújt, amely semmihez sem hasonlítható a költészet világában.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Legújabb innen: Irodalom

VERSEKET VÁRUNK!(1)

Kortárs szerzők versei

Fogadjátok sok szeretettel a verseket, amelyeket kortárs szerzőink küldtek a FORRÓSÁG témájára!…

Ugrás ide - Fel