Bemutatjuk: Somogyil-Art

2023.02.13.

IMG 20230207 164242.jpg

Somogyi László Gábor vagyok, 1976. május 23-án születtem Margittán az Érmelléken, szüleim ötödik gyermekeként. Gyermekkoromat a Füzik és a Móka folyócska által átkarolt Érsemjénben töltöttem. Akkortájt számtalan varázslatos, érintetlen rétek, völgyek, és öreg erdők rengetege körül keringtek történetek, legendák. A gyermekkorban halott történetek nagy hatással voltak rám, és amelyből táplálkozom még ma is.

Művészeti piactér

Tanulmányaim

Általános iskolai tanulmányaimat Érsemjénben végeztem, majd a nagykágyai, illetve székelyhídi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségiztem. Középiskolás koromban évfolyamtársaimmal zenekart alapítottunk Briff-Cor néven, ekkor hallgatója lettem a Francisc Hubik Népművészeti Iskola gitár szakán. Zenei pályám, ami lakodalmak és bálokról szólt a katonai szolgálatommal véget ért.

 • 1994-1999 között a nagyváradi Francisc Hubik Népművészeti Iskola, festészet szakra jártam, ahol kitűnő eredménnyel végeztem.
 • 1997-98 katonai szolgálatot teljesítettem Temesváron, majd Bartók Béla szülővárosában Nagyszentmiklóson.
 • 2000-ben felvételt nyertem a Nagyváradi Egyetem, Képzőművészeti karán, művészetpedagógia szakra, ahol 2004-ben szereztem meg első diplomám.
 • 2001-ben második egyetemként felvételt nyertem ugyanazon intézmény szobrászat szakára. Az egyetemi évek folyamán lehetőségem volt a képzőművészet valamennyi ágát megismerni, a lehető legtöbbet elsajátítani: szobrászat, festészet, kerámia, iparművészet (szövés, fazekasság, bútorfestés) grafika, ikonfestés és monumentális festészet (mozaik készítés, templom festés). Az egyetemi évek alatt részt vettem két templom freskófestésében (Zilah és Rabagány).
TIPP:   Bemutatjuk: Szigeti-Kovács Krisztina alkotóművész

Az egyetemen tanáraim voltak: Dumitru Aurel festőművész (Balázsfalva), Heredea Florian festőművész (Nagyvárad), Paina Dumitru (aradi szobrászművész), Abrudan Cornel képzőművész (monumentális festészet , mozaikkészítés , freskófestés, seccofestés, vitrálkészítés) , Ailincai A. keramikus( Kolozsvár ).

Nyári gyakorlataim

 • 2002- Körösrév, fazekasműhely
 • 2003- Zilahon és Rabagány, monumentális festészet, freskófestés két templomban,
 • 2004- Balázsfalva, monumentális festészet, festészet
 • 2004- Debrecen, fazekasműhely, Versánszky Zoltánnál, ahol sikerült mélyebben rögzíteni az egyetemen tanultakat.
 • 2005-ben szobrászatból szereztem diplomát.
 • 2005-2007-ben diplomáztam a Nagyváradi Egyetem Pedagógus továbbképző kar, mesterképzés, oktatási intézményvezetői szakon.
 • 2008-2011 A Nyíregyházi Főiskolán személyügyi és művelődésszervező szakon végeztem.

Munkahelyek

2001-2007 között rajzot tanítottam az érsemjéni Kazinczy Ferenc 1-8. Osztályos Általános Iskolában.

2004-től a fő munkahelyem a Bagaméri-Kokad, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, ahol rajzot, szövést, korongozást, üvegfestést, batikolást, festészet, kosárfonást és grafikát tanítok. Munkahelyem mellett tanítottam óraadóként több településen (Vámospércsen, Nyírábrány, Fülöp, Álmosd, Kokad, Érsemjén).

Nagyon szeretek tanulni és tanítani. Pályafutásom folyamán számtalan rajzversenyen vettem részt tanítványaimmal, sok-sok kiemelkedő eredményeket értünk el. Több kiállítást szerveztem a tanítványaim munkáiból.

 • 2000-2004-ben tagja voltam a Nagyváradi Fintorgó Színjátszó csoportnak.
 • 2004-ben társulatot alapítottam SO-HA néven Nagyváradon, melynek még ma is tagja vagyok. Számtalan színdarabot adtunk elő az elmúlt tizenhárom évben.
 • 2004-ben Bagamérban színjátszó csoportot szerveztem, rendeztem, számos nagyszerű előadást vittem színre mint: a Passió, a Fény születése.
 • 2006-2007 között tagja voltam az Alföld Színpadnak, főbb szerepem: Módus Beke (Tamási Áron, Szegény ördög)
 • 2007-től a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület elnöke vagyok, az egyesületen belül kirándulásokat, szavalóversenyeket, bálokat, hagyományőrző foglalkozásokat, szakköröket szervezek és vezetek, színdarabokat rendezek, amelyekben magam is játszom.
TIPP:   Bemutatjuk: Attila Andrásik (JK Atti) - Író

Az egyesületen belül felnőtt színjátszó csoport működik, melynek repertoárjában számos színdarab van, mint az Alkohol öl, Hárem őr, Passió, Tüzes vas, Karácsonyi ajándék.

Az egyesületen belül már nyolcadik éve szervezzük a Művésznők Nemzetközi Táborát.

Rendezvényeinkkel gazdagítjuk a város kulturális életét, de igyekszünk a környező településeken, illetve a határon is bemutatkozni.

2015-ven vezetésemmel megalakult Vámospércsen a Fintorgó Gyermek Színjátszócsoport, melyet ma is vezetek. A repertoár néhány darabja: Kis herceg, Szegény ördög, Jézus születése, Lúdas Matyi, amellyel ezüst helyezést értünk el a Weöres Sándor. Gyermekszínjátszó Fesztiválon, Hajdúnánáson.

2014-től tagja vagyok a Vámospércsi Népdalkörnek, a csoporttal több minősítésen értünk el szép eredményeket. A népdalversenyeken szólistaként is hoztam el díjakat.

TIPP:   Bemutatjuk: Lénárd Andrea alkotóművész

2000-től rendszeresen veszek részt szavaló-, és mesemondóversenyeken, kiemelkedő eredményeket értem el. A szavaló-, és mesemondóversenyre kapok felkérést, amit örömmel elfogadok.

Több település kulturális életét gazdagítom dekorációimmal, ötleteimmel, alkotásaimmal.

Szerteágazó tevékenységemet a következő díjakkal jutalmazták:

 • Bagamér, Közművelődésért díj
 • Vámospércs, Közművelődésért díj,
 • Kölcsey díj
 • Bagamér Nagyközség díj valamint számos oklevél.

Csoportos kiállítások:

Nagyvárad: Városi Könyvtár, Állami Színház, PNL. Székház, Árkádia Bábszínház, Kis Galéria, Tibor Ernő Galéria, a várban, Körösvidéki Múzeum, Nemesvámos, Debrecen Szatmárnémeti, Balázsfalva, Monok, Kolozsvár, Székelyhíd, Érmihályfalva, USA, Bagamér, Vámospércs, Érsemjén, és más helyeken.

Egyéni kiállításaim:

Nagyvárad, Érmihályfalva, Érsemjén, Bagamér, Nagycsere, Debrecen, Vámospércs.
Több templomban találhatóak alkotásaim: Rabagány(freskó), Zilah (secco), Bagamér (secco, gyóntató kápolna festése), Kokad (restaurálási munkák a szentéjben), Álmosd (restaurálási munkák a szentéjben), Debrecen (három monumentális festmény a templom főhomlokzatán 2014), Nyírmártonfalva (monumentális ikon sorozat 2016), Nagyvárad (Kanonokról készült portré sorozat).

Alkotótáborok: Menyháza, Monok, Balázsfalva, Vámospércs, Érmihályfalva, Körösrév, Menyháza, Nemesvámos.

0036302764083
Facebook
Twitter
Pinterest
E-mail
Ugrás ide - Fel