Black bird

ÁLMOK, TRAUMÁK, LENYOMATOK: A NŐI PSZICHÉ MOZGÓKÉPSZERŰ FELTÁRÁSA TIHANYI ANNA MUNKÁIBAN című kiállítás

Programajánló

A magyar fotóművésznő pop-up kiállítása a The Workshop P18 Galériában a modern nők szerepeit
és önidentitásait vizsgálja. Nőalakjai valós és elképzelt élethelyzetek felvillanó mozzanatain
keresztül, a női tapasztalás fókuszán át invitálják a nézőt egy utazásra, hogy feltérképezzék a férfi-
női dinamikák, a belső kételyek és vágyak mélyebb rétegeit. A fotográfus életművéből válogatva a
tárlaton Anna első nyilvános kiállításától a legújabb kollázssorozatáig láthatók alkotások.
A The Workshop pop-up művészeti együttműködés sorozatában a művészetek és a kultúra
különböző területeiről hív meg alkotókat, hogy P18 elnevezésű galériaterét elfoglalva olyan
kiállításokat, installációkat, programokat hozzanak létre, amelyek a művészet erejével váratlan
találkozásokra, elgondolkodtató beszélgetésekre és formabontó élményekre inspirálnak.
A mostani kiállítás a női psziché összetett, érdekes és gyakran nyugtalanító világát tárja fel. Filmszerű
elbeszélő stílusa az egyéni es a kollektív szimbólumait keveri, összekapcsolva az egyéni
tapasztalásokat az egyetemes felismerésekkel. A kiállítás egyben áttekintést is nyújt a fotográfus női
létszemléletének alakulásáról és annak formálódó vizuális ábrázolásáról.
A „Hommage á Lichtenstein” (2008-2009) című fotósorozat Anna első nyilvánosan bemutatott
anyaga, melyben Roy Lichtenstein ikonikus stílusát felhasználva saját fotográfiai látásmódját
hangsúlyozza. Olyan kontextusokban teremti és értelmezi újra az eredeti festmények jeleneteit,
melyek személyes érintettséggel bírnak számára, miközben megőrzi az eredeti művek jellegzetes
elemeinek analóg jellegét, mint például a beszédbuborékokat, a könnyek részletei és a tekintet
irányait.
A „Franny is Staring at the Little Blotch of Sunshine” (2012) című kép J.D. Salinger Franny és Zooey
című írása inspirálta. A felismerés törékeny pillanatait ábrázolja, amelyek egyszerre hordoznak
szorongást és boldogságot magukban.
A „Berlin bhf.” (2014) című sorozatban Anna olyan képzeletbeli életállomásokat mutat be, amelyek
őt magát is megállásra késztették vagy áthaladt rajtuk. A fotográfiákat magyar szerzők írásai kísérik,
akik Berlinben, az átmeneti állapot jelképének városában szerzett élményeiket írják le. A
gyökértelenség és az elidegenedés hatja át a képeket, a női alakok a hovatartozás és a beilleszkedés
vágya között pozicionálódnak.

TIPP:   TIMELINES - Esterházy Marcell kiállítása a MODEM-ben

A „Cycle of Womanhood” (2019) egy megrendezett portréfotó-sorozat, amelynek középpontjában a
női tulajdonságok és sztereotípiák állnak. A sorozat a női tapasztalás összetettségét vizsgálja, és
felrajzolja a nő pszichológiai térképét, megkérdőjelezve a nőiesség homogén és univerzális fogalmait.
A Nő különböző arcait Osvárt Andrea színésznő mutatja be.
A „Breastplate (Choshen)” című fotóinstalláció egy kézzel varrott, viselhető műalkotás, amely Anna
személyes archívumából származó 35 mm-es fekete-fehér negatívokból készült. A mű közvetlen
metaforája annak, hogy a kollektív és személyes történelem, valamint az emlékek akármilyen
áttetsző, törékeny és akár mulandó, hogyan tartják össze identitásunkat. A bibliai időkből származó
öltözék, a pajzs védelmi funkciója igy szimbolikussá válik.
Míg a „Budapest A-ZS” (2023) című sorozat a kollektív emlékezet mentén festi fel Anna
szülővárosának, Budapestnek különböző arcait, mégis, a női szereplőkkel a középpontban
megálmodott jegyzetek egy személyes, belső utakról számot adó város- és időtörténetet festenek fel
a néző előtt.

TIPP:   Paradoxonometria Orosz István grafikusművész kiállítása

A művészről
Tihanyi Anna díjnyertes fotóművész filmszerű képi világáról ismert, amelyben a női ént és identitást
az emlékek feldolgozásán keresztül, összetett, magával ragadó vizuális narratívák ábrázolásával
mutatja be. Tehetségét rangos nemzetközi fotográfiai díjakkal ismerték el, munkái számos országos
és nemzetközi egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek. Jelenleg egy nagyszabású, női
archetípusokkal foglalkozó fotóprojekten dolgozik, aktív tagja a Budapest Art Factory nonprofit
művészeti kollektívának.
További információkért látogasson el Anna weboldalára: begumchat.com/

A pop-up kiállítás megnyitója: 2024. május 18. 19 óra
A kiállítás megtekinthető 2024. június 7-ig.
Helyszín: The Workshop (1061 Budapest, Paulay Ede u. 16.)

Vélemény, hozzászólás?