Albert Rubens, András Wolsky: Concrete Constellation kiállítás a Molnár Ani Galériában

2023.05.14.

6

Megtekinthető: 2023. május 4. – július 1

Albert Rubens (1944, Tielt, Belgium) és Wolsky András (1969, Budapest) a Molnár Ani Galériában rendezett “Concrete Constellation” című közös kiállítása a két művész festészete és a konkrét művészeti hagyomány kortárs megközelítési lehetőségei közti párbeszéd megteremtésére tesz kísérletet. A konkrét művészet olyan, a geometrikus absztrakcióhoz kötődő irányzat, amelyben a kompozíciók szabályos formákra, felületekre és színekre redukálják a festészetet. Rubens és Wolsky ehhez a szemlélethez kapcsolódnak, festészetük letisztult eszközkészletét sajátos szabályrendszer és metódus, egyedi belső logika alapján működtetik. Albert Rubens kizárólag fekete-fehér, homogén felületek, határozott körvonalakkal, és élekkel rendelkező alakzatok kontrasztjára építő kompozíciókban gondolkozik, amelyek a kockában rejlő végtelen számú formai lehetőségre támaszkodnak. A kockát matematikai számításokon alapuló módszeres megközelítéssel vizsgálja, dekonstruálja és ábrázolja. Vászonra festett műveinek előzményeként részletes tanulmányokat és számításokat készít a jegyzetfüzetében. Redukált eszközkészletén belül Rubens különböző kombinációkkal kísérletezik, melynek nyomán művein egyedi és változatos formavariációkat rögzít.

A belga művészhez hasonlóan Wolsky András is arra törekszik, hogy erőteljesen korlátozott formakészlet és paletta alkalmazásával hozzon létre letisztult képi struktúrákat. Geometrikus konkrét festészetében konceptuális megközelítést alkalmaz, előre meghatározott szabályrendszerekből építkező művein a sávok, vonalak, mennyiségéről és tulajdonságairól sajátos szabályok és a generált véletlen ütköztetésével dönt. A kompozíciós elemekről és egymáshoz való viszonyukról tehát kockadobással határoz, így képein a véletlenszerűség kontrollált formája is szerepet játszik mint a művek szabályszerűségeit alakító tényező. Legújabb művein egyre nagyobb hangsúllyal szerepelnek erőteljes és harsány neonszínek, amelyeknek vibráló hatása izgalmas optikai jelenségeket eredményeznek a képhordozó síkján.

Mindkét kiállító művész arra törekszik, hogy a lehető legredukáltabb festészeti eszközkészlettel minél összetettebb, komplexebb, külső kötöttségek által a lehető legkevésbé meghatározott rendszert alkosson. Albert Rubens és Wolsky András egyaránt építenek a geometria regulatív természetére és hagynak bizonyos fokig teret az esetlegességnek, amelyet festészetük belső logikája alakít sajátos szabályszerűséggé.

Albert Rubens 1944-ben született a belgiumi Tieltben, ahol jelenleg is él és dolgozik. A genti Hoger Instituut voor Beeldende Kunstenben tanult, ahol akkoriban nagyon aktívak voltak a geometrikus-konkrét művészeti csoportok. Az 1960-as évek elején készült, fekete-fehérben kivitelezett, pozitív-negatív mintákat használó, geometrikus alakzatokkal operáló művei az absztrakt festészeten belül az optikai hatások iránti érdeklődésről tanúskodnak. A ‘60-as évek második felében Rubens felfedezi a kockát, mint mértani testet innentől a forma központi szerepet játszik a művészetében. Rubens nemzetközileg is aktív képzőművész, Belgiumon kívül gyakran szerepel egyéni és csoportos kiállításokon Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Ausztriában, Magyarországon, Oroszországban. Művei számos rangos nemzetközi közgyűjteményben megtalálhatók, New York-i MoMa, a Tate Gallery vagy a Stedelijk Múzeum gyűjteményeiben.

Wolsky András 1969-ben született Budapesten, ahol jelenleg is él és dolgozik. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult festészet (1996), intermédia (1998), posztgraduális festészet (1996-98) szakokon. 1996-ban a Párizsi Magyar Intézet Artist in Residence ösztöndíját kapta meg. 1996 óta tagja a Magyar Alkotók Országos Egyesületének, 1997 óta pedig a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek, 2016 óta pedig a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületnek (OSAS). 2000-ben elnyerte a STRABAG Festészeti I. díjat, 2001-ben a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti
Ösztöndíját. 2002-bn elnyerte a Barcsay-díjat. 2014-ben a franciaországi MouansSartoux-ban az Espace de l’ Art Concret ösztöndíját. A magyar művészeti élet aktív és kiemelkedő alakja, munkái rendszeresen szerepelnek egyéni és csoportos kiállításokon. Művei számos rangos hazai és külföldi köz- és magángyűjteményben megtalálhatók, például a budapesti Ludwig Múzeum vagy a Paksi Képtár kollekcióiban.

Facebook
Twitter
Pinterest
E-mail
Ugrás ide - Fel